i weld yr holl gynlluniau...

clicia ar y dewis uchod o blant neu oedolion.

 

archebu...

Unwaith iti weld y cynlluniau ti isio - ffonia 01678 520345. Yna gelli roi dy archeb ynghyd â manylion cerdyn/dull talu, cyfeiriad ayb. Os oes na unrhyw broblem ynglyn â maint neu liw yna mi gei gyngor yn y fan a'r lle - syml!

 

neu...

ebostia ni ar info@cowbois.com efo dy rif cyswllt a mi wnawn ni dy ffonio yn ôl.

to see all designs...

click on the above choice of adults or kids designs.

 

to order...

 Once you've seen the design you like - ring us on 01678 520345. You can then give us contact details, credit card information etc. Then we'll sort out any problems or advice re colors, sizes etc - easy!

 

or...

email us on info@cowbois.com with your contact number and we'll get back to you.