'rydym ar agor i gymryd archebion 7 diwrnod yr wythnos tan 9 o'r gloch nos yn y cyfnod i fyny at y nadolig 01678 520345

we are open to take orders 7 days a week until 9 o'clock at night in the run up to christmas  01678 520345

CRYSAU T CYMRAEG argraffwyd a dyluniwyd rhywle yn y gogledd pell welsh tees & hoodies designed & printed by candlelight in a cave in north wales